סדנאות לכולם

אני מאמינה שאפשר ללמוד להיות יותר מאושרים.
נכון, לא הכל בשליטתנו. (למשל, הגנטיקה שלנו, כמו גם נסיבות חיים מסוימות שנקלענו לתוכן) אבל יש לנו השפעה רבה על האופן שבו אנחנו מפרשים את מציאות חיינו, ועל הבחירות שלנו – היכן למקד את תשומת הלב והאנרגיה שלנו. האם אנחנו בוחרים לגדל את מה "שיש" בחיינו – לחקור ולטפח אותו, או שאנחנו עסוקים באבל מתמיד על מה "שאין". וממלאים רשימות של החמצות, תסכולים ואובדנים.
הן בסדנאות שלי והן בטיפול הפרטני אני עוזרת לאנשים לקחת אחריות על חייהם ועל הבחירות שהם עושים – ולעצב את חייהם יותר לטובה.

סדנאות לכולם

אני מאמינה שאפשר ללמוד להיות יותר מאושרים.
נכון, לא הכל בשליטתנו. (למשל, הגנטיקה שלנו, כמו גם נסיבות חיים מסוימות שנקלענו לתוכן) אבל יש לנו השפעה רבה על האופן שבו אנחנו מפרשים את מציאות חיינו, ועל הבחירות שלנו – היכן למקד את תשומת הלב והאנרגיה שלנו. האם אנחנו בוחרים לגדל את מה "שיש" בחיינו – לחקור ולטפח אותו, או שאנחנו עסוקים באבל מתמיד על מה "שאין". וממלאים רשימות של החמצות, תסכולים ואובדנים.
הן בסדנאות שלי והן בטיפול הפרטני אני עוזרת לאנשים לקחת אחריות על חייהם ועל הבחירות שהם עושים – ולעצב את חייהם יותר לטובה.

מילים טובות