בלי שתרגיש

גיטרה אקוסטית: שירלי יובל
בס: איתי שימרון
גיטרה חשמלית: מנחם זיבצינר
סינטיסייזר: גרי אקשטיין
"הוקלט בבצוע – Live "

כמו שהזמן עובר בשעונים בלי שתרגיש
שני מחוגים זזים בלי שתראה
ילד אתה גידלת ופתאום הפך לאיש
כבר גבוה ממך בלי שתרגיש 

בוא ונלמד להשען אחורנית, לחכות
לא לדחוף את הדברים, פשוט לתת להם לקרות
לזרום עם הרוחות.

כמו יד המקריות שמחזיקה בלי שתרגיש
מקל של מנצחים בלי שתראה
כמו שאשה נפתחת מתרככת לאיש
התאהבתי בך בלי שתרגיש

בוא ונלמד להשען אחורנית, לחכות
לא לדחוף את הדברים, פשוט לתת להם לקרות
לזרום עם הרוחות.

רוח שמפסלת בסלעים בלי שתרגיש
מים הופכים אויר בלי שתראה
כמו שקולות הלילה מעצבים שנתו של איש
התמלאתי בך בלי שארגיש.

בוא ונלמד להשען אחורנית, לחכות
לא לדחוף את הדברים, פשוט לתת להם לקרות
לזרום עם הרוחות.